Shadows & Light, Inc., Logo
Phone Icon (336) 885-5997

LED's

• LiteMat S2-2L - $70.00

• LiteMat S2-1 - $40.00

• LiteMat Plus 4 w/ Snapgrid - $140.00

• LiteTile Plus 4 - $125.00

• LiteBox for LiteTile - $50.00

• Quasar Rainbow Tubes
   - 4 Foot - $28.00
   - 2 Foot - $23.00

LED Lighting

• Lite Ribbon Kit (Commercial Kit) - $120.00

• Litepanels 1' x 1' BiColor - $85.00

• Nila JNH Bricks - $85.00

• Batteries with Charger - $55.00

• Nila JNK Quad Kit - $345.00

• Rosco HO + Everywhere Ki t- $225.00

• Celeb 201 - $125.00

• Arri S60 Skypanel - $275.00